Domijn is in 2015 van start gegaan.  De hulpverleners van Domijn hebben ruime ervaring  in de geestelijke gezondheidszorg.  Ze hebben brede kennis opgedaan over meerdere behandelvormen van angstklachten, stemmingsklachten, cognitieve problemen en persoonlijkheidsproblematiek. Dat was bij verschillende grote GGZ instellingen. Domijn wil op een kleinschalige manier goede psychische zorg aanbieden.

 

    Bij Domijn maken we een zo goed mogelijke inschatting van wat cliënten wel en niet nodig hebben om vooruit te komen.  Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt. Een goede werkrelatie is van groot belang om kleine en grote doelen te bereiken. De behandelingen komen vanuit een breed kader, veelal vanuit een cognitief therapeutisch kader: Gedragstherapie;  DGT; Schema Gerichte Psychotherapie; EMDR-therapie en Systeemtherapie.

 

 

 

 

   In 2015 de opende E27Lichtfabriek haar deuren voor kleine ondernemingen. Ze vormen een bonte verzameling van verschillende  bedrijven die sterk klantgericht werken. Het gebouw is groot en klein tegelijk. Eenmaal binnen bij Domijn proef je de sfeer van natuurlijk licht en rust. Je mag kiezen om aan een hoge tafel plaats te nemen of in een zachte fauteuil. Het is een plek waarin je ver van je af kunt kijken en tevens naar jezelf kunt kijken.

  Welkom bij Domijn!

 

!!! Op 30 juli 2018 is Domijn verhuisd naar een nieuwe locatie binnen Uden!!!

 

Bijzondere locatie in Uden

Domijn is er voor iedereen boven de 18 jaar die een eenmalig advies wil, diagnostiek nodig heeft of iets aan zijn/haar psychische problemen willen gaan doen in de vorm van praktische begeleiding of psychotherapie.

 

 

Bij Domijn kunt u terecht voor diagnostiek, behandelingen voor angstklachten, stemmingsklachten, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek, zoals:

• Niet naar buiten durven

• Bang zijn voor ziektes en gevaar

• Depressieve klachten, zoals slecht slapen, weinig eten,

   negatief zijn over jezelf

• Eetbuien, verslavingen, zoals drugs, alcohol, gamen

• Onrustig zijn, bepaalde problemen blijven zich herhalen

• Last hebben van een onrustige omgeving

• Psychotische klachten

• Trauma’s die nare herbelevingen geven

• Geheugenproblemen

• Partnerrelatieproblemen

• Problemen in de relatie met anderen

 

Domijn is niet geschikt voor cliënten die crisisgevoelig zijn of ernstige verslavings problemen hebben.

Ingrid Reukers, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

 

Als persoon ben ik rechtdoorzee,  creatief, transparant, stoer en humorvol. Binnen het werk als hulpverlener wil ik mensen leren om zichzelf meer serieus te nemen;  meer te huilen,  lachen, boos te zijn en ook om hard te werken aan hun klachten. Het is mooi om telkens weer te ontdekken dat geen mens hetzelfde is en dat alle mensen over meer veerkracht beschikken dan verwacht.

Dineke Doeven , verpleegkundig specialist. Ik ben een veelzijdige vrouw met leidinggevende kwaliteiten en met een ruime ervaring met het behandelen van cliënten met  persoonlijkheidsproblemen. Ik zal me gaan richten op angstklachten, stemmingsklachten, mindfulness en op DGT bij persoonlijkheidsproblematiek.

Hetty Kaanders

Gz psycholoog en EMDR therapeut

Ruim 25 jaar behandelervaring in de specialistische GGZ.  Ik streef naar een duidelijk en open contact met mijn cliënten.

Bij Domijn ben ik met name inzetbaar  voor jong volwassenen vanaf 18 jaar met angst- en stemmingsklachten.

 

 

 

Ingrid Reukers

Dineke Doeven

Hetty Kaanders

De professionals van Domijn

Bij Domijn is een psychiater beschikbaar voor een consult. Hij kan u zo nodig adviseren over medicatie en advies geven over psychiatrische deelbehandelingen. Tevens zijn een autismecoach, diagnostisch medewerker en een verslavingsdeskundige inzetbaar.

 

De vergoedingen zijn ondergebracht in twee soorten zorg (Zorgverzekeringswet).

- De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

- De Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)

Domijn biedt behandelingen aan die vallen onder zowel de GB-GGZ  als de S-GGZ.

 

GB-GGZ

hierin worden mensen met lichte tot matige, niet complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgzwaarte bepaald welke zorg iemand krijgt. De basis-GGZ bestaat uit vier afzonderlijke zorgcategorieën: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch.

 

Vergoeding:

• Indien u een naturapolis heeft en Domijn heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan worden GB-GGZ behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

• Indien u een naturapolis heeft en Domijn heeft geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u 60% tot 80% vergoed

• Indien u een restitutiepolis hebt en daardoor ook vrije keus van zorgverlener, kunt u uw behandeling op basis van restitutie vergoed krijgen. Uit de polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

 

S-GGZ

hieronder vallen mensen die veelal meer langdurige behandelingen nodig hebben en kampen met complexe psychische problemen.

Vergoeding:

• Indien u een naturapolis hebt en Domijn heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan worden S-GGZ behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de behandeling, of als de behandeling langer duurt dan een jaar, na een jaar, aan jouw zorgverzekeraar verstuurd.

• Indien u een naturapolis heeft en Domijn heeft geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u 60% tot 80% vergoed.

• Indien u een restitutiepolis heeft en daardoor ook vrije keus van zorgverlener, kunt u uw behandeling op basis van restitutie vergoed krijgen. Uit de polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

 

 

Domijn heeft in 2018 zorgcontracten afgesloten bij bijna alle zorgverzekeraars in Nederland.

U kunt even bellen naar ons met de vraag of die van u er ook bij is.

Met CZ en Menzis hebben we geen contract afgesloten.

Met VGZ, Multizorg (o.a: De Amersfoortse, ONVZ, ASR); DSW, De Friesland en Zilveren Kruis hebben we wel een contract. In 2018 zullen we ook met CARESQ een contract hebben (Besured, National Academic en Promovendum).

Alleen bij VGZ is er een plafond aan aantal cliënten ingesteld. We verwachten dat die in 2017 niet toereikend zal zijn voor het aantal cliënten dat we willen behandelen.

 

Verplicht eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van €385,- per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan kosten zelf moet betalen. Dit geldt voor onderzoek en behandeling binnen zowel de Basis-GGZ als de Specialistische-GGZ. Uw eigen risico wordt in het jaar waarin uw behandeling start aangesproken en wordt geïnd door uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling na een jaar wordt verlengd zal de zorgverzekeraar opnieuw het eigen risico  in rekening brengen.

 

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen de sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Informeer naar de tarieven en de mogelijkheden bij Domijn.

 

Eigen bijdrage

Voor onderzoek en behandeling binnen de Basis-GGZ en de S-GGZ geldt geen eigen bijdrage.

 

No Show

Domijn brengt  €45,00 in rekening indien u niet verschijnt op uw afspraak en u zich niet van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld.

 

 

 

 

Vergoedingen

Als u zich wilt aanmelden, kun u het beste even bellen (0413 760560) .

U wordt binnen een werkdag teruggebeld en in dit gratis korte aanmeldgesprek wordt gekeken of Domijn iets voor u kan betekenen. Er zal niet uitgebreid ingegaan worden op uw problemen. Domijn heeft een wachtlijst van 12 tot 16 weken. Na de intake kan direct met de behandeling worden gestart.

 

Iedere vraag om diagnostiek of behandeling van de klachten kan pas van start gaan met een verwijzing van de huisarts. Met een verwijzing kunt u zich aanmelden bij Domijn.

De contacten met uw hulpverlener zullen starten met een intakegesprek. Die duurt meestal anderhalf uur.

 

Na een intake krijgt u een adviesgesprek.  Met uw hulpverlener bespreekt u hierin wat de voorlopige diagnose is en welke behandelingen daar bij kunnen passen. Samen met de hulpverlener maakt u de beslissing over de start van een behandelprogramma, de duur daarvan en de doelen die bereikt kunnen worden.

 

Zo nodig wordt extra diagnostiek ingepland. U kunt denken aan intelligentie-onderzoek, autismeonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dementie-onderzoek.

De start van de behandeling kan beginnen als het behandelplan er ligt. Deze sluit in tijd aan op de intakeperiode.

Er zijn behandeltrajecten die 6-8 sessies duren. Er zijn ook langere trajecten mogelijk wanneer in de intake blijkt dat er meer complexe problemen aan de orde zijn.

 

 

 

Aanmelding

Domijn is gevestigd in

 

Protonenlaan 10 5405 NE Uden

 

info@domijn.org

 

Tel.: 0413 760 560

 

 

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Contact

Credits:

Teksten: Ingrid Reukers

Schilderij: Margo van Dongen

Werkwijze

Kwaliteit

Domijn biedt gedragstherapie, cognitieve therapie, schematherapie, EMDRtherapie, emotieregulatietrainingen, partnerrelatiegesprekken, autismebegeleiding, ADHD-coaching, medicatie-adviezen.

 

Na een intake krijgt u een adviesgesprek.  Met uw hulpverlener bespreekt u hierin wat de voorlopige diagnose is en welke behandelingen daar bij kunnen passen. Samen met de hulpverlener maakt u de beslissing over de start van een behandelprogramma, de duur daarvan en de doelen die bereikt kunnen worden.

 

Zo nodig wordt extra diagnostiek ingepland. U kunt denken aan intelligentie-onderzoek, autismeonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dementie-onderzoek.

De start van de behandeling kan beginnen als het behandelplan er ligt. Deze sluit in tijd aan op de intakeperiode.  Er zijn behandeltrajecten die 6-10 sessies duren. Er zijn ook langere trajecten mogelijk wanneer in de intake blijkt dat er meer complexe problemen aan de orde zijn.

 

2016 t/m 2020

zie tevens:

 GGZ Kwaliteitsstatuut

Domijn voldoet aan de nieuwe wet AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) legt meer verantwoordelijkheden bij zorgaanbieders die persoonsgegevens verwerken, beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt,

en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen.

 

Domijn heeft sinds 2017 haar kwaliteitsstatuut beschreven en die voldoet aan de richtlijnen van de LVVP. Het kwaliteitsstatuut is op te vragen bij de praktijkhouder van Domijn en deze ligt ter inzage in de praktijk.

Klachten

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Indien u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met hem/haar op te lossen, kunt u terecht bij de praktijkhouder. Indien gewenst kan de klacht ook schriftelijk worden gemeld. Er zal altijd getracht worden de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld, kunt u zich richten tot de klachtencommissie LVVP; de klachtencommissie BIG-register, Het Regionaal Tuchtcollege, of de rechter.

Bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten kunt u zich hierover laten informeren. www.lvvp.info

Vanaf januari 2017 geldt het GGZ Kwaliteitsstatuut, welke voldoet aan de wettelijk gestelde normen die gelden voor het  Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de Praktijk. U kunt met klachten terecht bij zowel de LVVP als bij zorginstituutNederland.nl