Domijn is in 2015 van start gegaan.  De hulpverleners van Domijn hebben ruime ervaring  in de geestelijke gezondheidszorg.  Ze hebben brede kennis opgedaan over meerdere behandelvormen van angstklachten, stemmingsklachten, cognitieve problemen en persoonlijkheidsproblematiek. Dat was bij verschillende grote GGZ instellingen. Domijn wil op een kleinschalige manier goede psychische zorg aanbieden.

 

    Bij Domijn maken we een zo goed mogelijke inschatting van wat cliënten wel en niet nodig hebben om vooruit te komen.  Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt. Een goede werkrelatie is van groot belang om kleine en grote doelen te bereiken. De behandelingen komen vanuit een breed kader, veelal vanuit een cognitief therapeutisch kader: Gedragstherapie; Beeldende Therapie; DGT; Schema Gerichte Psychotherapie; EMDR-therapie en Systeemtherapie. Een keer per jaar starten we een schematherapie groep voor cliente met persoonlijkheidsproblematiek. Die duurt 6 maanden.

 

 

 

 

In augustus 2018 zijn we verhuisd naar de Protonenlaan. Het is van buitenaf een unit zonder enige warme uitstraling in een reeks van units waar kleine ondernemers hun ruimte hebben gevonden. Eenmaal binnen bij Domijn proeft u wel een warme sfeer met privacy en rust. U mag kiezen om aan een hoge tafel plaats te nemen of in een zachte fauteuil.

 

"Het is een plek waarin je ver van je af kunt kijken en tevens naar jezelf kunt kijken".

Welkom bij Domijn!

 

 

 

Onze locatie in Uden

Domijn is er voor iedereen boven de 18 jaar die eenmalig advies wil, diagnostiek nodig heeft of iets aan zijn/haar psychische problemen willen gaan doen in de vorm van praktische begeleiding of psychotherapie.

 

 

Bij Domijn kunt u terecht voor diagnostiek, behandelingen voor angstklachten, stemmingsklachten, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek, zoals:

• Niet naar buiten durven

• Bang zijn voor ziektes en gevaar

• Depressieve klachten, zoals slecht slapen, weinig eten,

   negatief zijn over jezelf

• Eetbuien, verslavingen, zoals drugs, alcohol, gamen

• Onrustig zijn, bepaalde problemen blijven zich herhalen

• Last hebben van een onrustige omgeving

• Psychotische klachten

• Trauma’s die nare herbelevingen geven

• Geheugenproblemen

• Partnerrelatieproblemen

• Problemen in de relatie met anderen

 

Domijn is niet geschikt voor cliënten die crisisgevoelig zijn of ernstige verslavings problemen hebben.

 

Ingrid Reukers, klinisch psycholoog en praktijkhouder.

 

 

BIGnummer KP 8901105125

 

Als persoon ben ik rechtdoorzee, creatief, transparant, stoer en humorvol. Binnen het werk als hulpverlener wil ik mensen leren om zichzelf meer serieus te nemen; meer te huilen, lachen, boos te zijn en ook om hard te werken aan hun klachten. Het is mooi om telkens weer te ontdekken dat geen mens hetzelfde is en dat alle mensen over meer veerkracht beschikken dan verwacht.

Diagnostiek, Schematherapie en EMDRtherapie zijn de grootste pijlers van mijn werk bij Domijn. Er werken zo'n acht mensen actief mee aan deze praktijk en ik vind het een leuk team om de praktijkhouder van te zijn.

Dineke Doeven , verpleegkundig specialist (BIGnummer 19008097930). Ik ben een veelzijdige vrouw met met een ruime ervaring met het behandelen van cliënten met  persoonlijkheidsproblemen. Ik zal me gaan richten op angstklachten, stemmingsklachten, mindfulness en op DGT bij persoonlijkheidsproblematiek. Ook ik heb me geschoold als EMDR therapeut. Daarmee help ik clienten op op een snelle wijze van hun trauma's en angstklachten af te komen.

Hetty Kaanders 

Gz psycholoog (BIGnummer 69051717325) en EMDR practitioner.

In mijn werk word ik gedreven door mijn oprechte belangstelling voor mensen. Van jong tot oud: ik ben graag met mensen in gesprek. Ik heb  ruime ervaring bij de GGZ en daarnaast werk ik met veel plezier onder de vlag van Domijn. Deze sfeervolle praktijk is een plek waar iedereen tot zijn recht komt. Ik vind het altijd weer boeiend om een stukje mee op te mogen lopen in het leven van mijn clienten. Ik heb ruime ervaring met het behandelen van diverse psychische en psychiatrische problematiek zoals depressie, angst-stoornissen, traumagerelateerde problematiek, autisme etc.

 

 

 

Edith Kiestra

Edith Kiestra doet bij Domijn de secretariële ondersteuning en de zorgadministratie. Ze zorgt dat dossiers op orde blijven. 

 

Voor aanmeldingen en/of vragen is zij bereikbaar op secretariaat@domijn.org

 

 

Vivi Ament

Beeldend therapeut,

Naast het beeldend werken, heb ik me verdiept in de cognitieve gedragstherapie. Dit is een heldere, directe en concrete manier van werken die ontzettend cliëntgericht is.

Onlangs heb ik de schematherapie kunnen toevoegen aan mijn manier van werken. Deze therapievorm geeft zoveel verdiepen maar ook mogelijkheden. Deze mogelijkheden laten zich heel goed combineren met beeldend werken en de CGT.

In mijn praktijk combineer ik beeldend werken met cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Een zeer krachtige combinatie!  

 

 

Marloes van de Laar

 

Psycholoog en diagnosticus bij Domijn:

 

Ik werk nu enkele jaren in de GGZ en ik verricht intakes, diagnostiek en behandelingen in de Basis-GGZ. Dat zijn de angststoornissen, depressies, rouwgespreken en ADHD begeleiding.

Ik ben rustig, nuchter en zorgvuldig in mijn benadering naar cliënten. Behalve bij Domijn werk ik ook bij de GGZ in Eindhoven.

Op vrijdagen ben ik bij Domijn.

 

De professionals van Domijn

De vergoedingen zijn ondergebracht in twee soorten zorg (Zorgverzekeringswet).

- De Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

- De Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)

Domijn biedt behandelingen aan die vallen onder zowel de GB-GGZ  als de S-GGZ.

Met uw huisarts bespreekt u welke verwijzing u nodig heeft, . Hij/zij  beslist of er sprake is van enkelvoudige problematiek of complexe problematiek.

 

Vergoeding:

Domijn heeft ook in 2019 zorgcontracten afgesloten bij bijna alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat geldt voor de GB-GGZ verwijzingen en de S-GGZ verwijzingen. We versturen de rekening zelf naar uw verzekeraar aan het eind van de behandleing.

Met CZ en Menzis hebben we geen contract afgesloten!! U kunt desondanks wel bij ons in behandeling komen. CZ en Menzis vergoeden in dat geval niet uw hele rekening, meestal 75%, tenzij u bij hen een restitutiepolis heeft afgesloten.

 

Verplicht eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een wettelijk verplicht eigen risico van €385,- per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan kosten zelf moet betalen.  Uw eigen risico wordt in het jaar waarin uw behandeling start aangesproken en wordt geïnd door uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling na een jaar wordt verlengd zal de zorgverzekeraar opnieuw het eigen risico  in rekening brengen.

 

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen de sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Informeer naar de tarieven en de mogelijkheden bij Domijn.

 

 

No Show

Domijn brengt  €55,00 in rekening indien u niet verschijnt op uw afspraak en u zich niet van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld.

 

 

 

 

Vergoedingen

Als u zich wilt aanmelden, kun u het beste even bellen:  0413  760560

U wordt binnen een werkdag teruggebeld en in dit gratis korte aanmeldgesprek wordt gekeken of Domijn iets voor u kan betekenen. Er zal niet uitgebreid ingegaan worden op uw problemen. Domijn heeft een wachtlijst van ongeveer 4 maanden. Na de intake kan direct met de behandeling worden gestart.

 

Iedere vraag om diagnostiek of behandeling van de klachten kan pas van start gaan met een verwijzing van de huisarts. Met een verwijzing kunt u zich aanmelden bij Domijn.

De contacten met uw hulpverlener zullen starten met een intakegesprek. Die duurt meestal anderhalf uur.

 

Na een intake krijgt u een adviesgesprek.  Met uw hulpverlener bespreekt u hierin wat de voorlopige diagnose is en welke behandelingen daar bij kunnen passen. Samen met de hulpverlener maakt u de beslissing over de start van een behandelprogramma, de duur daarvan en de doelen die bereikt kunnen worden.

 

Zo nodig wordt extra diagnostiek ingepland. U kunt denken aan intelligentie-onderzoek, autismeonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dementie-onderzoek.

De start van de behandeling kan beginnen als het behandelplan er ligt. Deze sluit in tijd aan op de intakeperiode.

Er zijn behandeltrajecten die 6-10 sessies duren. Er zijn ook langere trajecten mogelijk wanneer in de intake blijkt dat er meer complexe problemen aan de orde zijn.

 

 

 

Aanmelding

Domijn is gevestigd in

 

Protonenlaan 10;  5405 NE Uden

 

info@domijn.org

 

Tel.: 0413 760 560

 

 

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Contact

Credits:

Teksten: Ingrid Reukers

Schilderij: Margo van Dongen

Foto's: Doris Rolfes

Werkwijze

Kwaliteit

Domijn biedt cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR-therapie, emotieregulatietrainingen, beeldende therapie, groepstherapie, partnerrelatiegesprekken, autismebegeleiding, ADHD-coaching, medicatie-adviezen.

 

Na een intake krijgt u een adviesgesprek.  Met uw hulpverlener bespreekt u hierin wat de voorlopige diagnose is en welke behandelingen daar bij kunnen passen. Samen met de hulpverlener maakt u de beslissing over de start van een behandelprogramma, de duur daarvan en de doelen die bereikt kunnen worden.

 

Zo nodig wordt extra diagnostiek ingepland. U kunt denken aan intelligentie-onderzoek, autismeonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dementie-onderzoek.

De start van de behandeling kan beginnen als het behandelplan er ligt. Deze sluit in tijd aan op de intakeperiode.  Er zijn behandeltrajecten die 6-10 sessies duren. Er zijn ook langere trajecten mogelijk wanneer in de intake blijkt dat er complexe problemen aan de orde zijn.

 

2016 t/m 2020

zie tevens:

 GGZ Kwaliteitsstatuut

Domijn voldoet aan de nieuwe wet AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) legt meer verantwoordelijkheden bij zorgaanbieders die persoonsgegevens verwerken, beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt,

en geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen.

 

Domijn heeft sinds 2017 haar kwaliteitsstatuut  beschreven en die voldoet aan de richtlijnen van de LVVP en de .Het kwaliteitsstatuut is tevens op te vragen bij de praktijkhouder van Domijn. Het ligt ter inzage in de praktijk.

 

Al onze hulpverleners staan ingeschreven in het BIG register van de overheid.

Klachten

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Indien u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met hem/haar op te lossen, kunt u terecht bij de praktijkhouder. Indien gewenst kan de klacht ook schriftelijk worden gemeld. Er zal altijd getracht worden de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is behandeld, kunt u zich richten tot de klachtencommissie LVVP; de klachtencommissie BIG-register, Het Regionaal Tuchtcollege, of de rechter.

Bij de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten kunt u zich hierover laten informeren. www.lvvp.info

Vanaf januari 2017 geldt het GGZ Kwaliteitsstatuut, welke voldoet aan de wettelijk gestelde normen die gelden voor het  Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de Praktijk. U kunt met klachten terecht bij zowel de LVVP als bij zorginstituutNederland.nl

Op de onderste pagina van deze site ziet u wat de professionals doen en dat ze vermeld staan in het BIGregister: dit is een register dat door de overheid wordt bijgehouden. Zonder deze registratie mogen professionals niet werken in de reguliere gezondheidszorg.                 

 

Bij Domijn is tevens een psychiater beschikbaar voor een extra consult. Hij kan u adviseren over medicatie en over psychiatrische deelbehandelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Reukers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetty Kaanders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivi Ament

 

 

 

 

 

 

 

 

Dineke Doeven

 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Kiestra

 

 

 

 

 

 

 

 

Marloes

van de Laar